• Legenska cesta 37, 2380 Slovenj Gradec
  • 041 757 139
  • janez@peci-kumer.si

Pri tem velja opozoriti, da je izbira ustreznega kaminskega vložka izjemnega pomena, saj se med seboj zelo razlikujejo po sposobnosti akumulacije in izgorevanja. Kakovostni kaminski vložki in s tem tudi kaminska peč ima lahko tudi od 70-80 % izkoristek energije. Pri izbire kaminske peči je potrebno razmisliti tudi o njenem namenu, torej o tem, ali gre zgolj za dekorativni element ali pa kot dopolnilno ali glavno sredstvo ogrevanja bivalnega prostora in izbrati primerno velikost ter moč kaminske peči in tako zagotoviti najoptimalnejšo uporabo.

Izjemno pozitivna lastnost kaminske peči, ki je običajno tudi odločilen dejavnik nakupa predvsem tistih, ki želijo ogniti neprestanemu ogrevanju bivalne enote je ta, da kaminska peč prične segrevati prostor takoj po začetku kurjenja, hkrati pa deluje tudi v obratni smeri. Ko prenehamo s kurjenjem se bivalni prostor hitro ohladi. Kaminske peči, enako kot lončene peči, prostor segrevajo s sevanjem in konvekcijo. Posledično se zaradi zmanjšanega kroženja zraka ne raznašajo prašni delci, ohranja pa se tudi primerna stopnja vlažnosti zraka.

Kljub temu, da imajo kaminske peči zaščitna steklena vrata se iz varnostnih razlogov svetuje preudarnost pri izbiri lokacije kaminske peči. Priporočljivo je, da v bližini kaminske peči ni lesenih ali drugih gorljivih materialov, hkrati pa, da umestitev kaminske peči v bivalni prostor deluje kot estetski element, ki ob delovanju, kot tudi v času nedelovanja, ustvarja sproščujočo in romantično vzdušje.

Oglejte si naše referenčne v e katalogu
Kaminske peči